ต้านภัยยาเสพติด.....ระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ. 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี โดยนายสถาพร สมดี หัวหน้างานสวนป่าพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ฉลาดเฉลียว หัวหน้างานสวนป่าช่องเม็ก ร่วมกับสถานีตำรวจช่องเม็ก โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 ผู้นำชุมชนบ้านห้วยน้ำใส และผู้นำชุมชนบ้านสวนป่า จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่อ “โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” โดยฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ อาทิ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทอเสื่อ ให้กับราษฎรในท้องถิ่น โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศาลากลางบ้านห้วยน้ำใส ม.7 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี