กลุ่ม Bogummy ยาสามัญประจำใจ บริจาคจักรเย็บผ้าไฟฟ้าให้โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จ.กระบี่ และบริจาคเงินเข้ากองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

คลิกนี่ เพื่อไปที่ลิงค์ข่าว