เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นางรัตนราศรี กระจายศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมเผยแพร่ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 58 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่