องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมฯ

                    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นายอรรคณี จารัตน์ หัวหน้างานสวนป่าดงพลอง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจหลักของ อ.อ.ป. ในการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ “ผนึกกำลัง ประชารัฐ คืนน้ำใส ให้โขงชีมูล” จัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ณ สนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการน้ำเสียและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำเสีย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จาก นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าว