"อ.อ.ป." ปรับกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เล็งต่อยอดผลงาน "การประกวดผลิตภัณฑ์ไม้เชิงนวัตกรรม" นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมไม้เป็นภารกิจหนึ่งของ อ.อ.ป. เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มไม้จากป่าปลูกทั้งในการแปรรูปไม้เพื่อการจำหน่ายโดยตรงหรือผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายที่สำคัญที่ อ.อ.ป. จะต้องพัฒนางานธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ให้มีมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และตอบสนองความต้องการในด้านอุตสาหกรรมไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องในภารกิจการดำเนินงานในธุรกิจที่ต่อเนื่อง และเป็นการใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจอย่างคุ้มค่า มีความหลากหลาย เป็นที่ต้องการของตลาด และตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ อ.อ.ป. จึงได้ปรับแผนและกำหนดแนวทาง เพื่อขยายธุรกิจและสร้างรายได้ โดยการจัดทำ “โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้” ขึ้นมุ่งเป้าเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าแข่งขันประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สักสวนป่า อ.อ.ป. ภายใต้หัวข้อ ‘การออกแบบเชิงนวัตกรรมไม้สักจากป่าปลูก’

ผอ.อ.อ.ป. ฯ กล่าวต่ออีกว่า การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ในครั้งนี้ จะเน้นรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สักแบบน็อคดาวน์ (Knock Down) สำหรับการใช้สอยในคอนโดมิเนียมและบ้านทาวน์โฮม มีองค์ประกอบที่สวยงาม คงทน ทันสมัย ใช้วัตถุดิบจากไม้สักแปรรูป เศษไม้ปลายไม้ ไม้ประสาน (Finger Joint) และขี้เลื่อย เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องนำมาใช้งานได้จริง และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ ไม่เคยปรากฏ เผยแพร่หรือลอกเลียนแบบมาจากที่อื่นๆ ตลอดจนผลงานการออกแบบต้องมีความชัดเจน แบบ 3 มิติ ทั้งด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้าง ทั้งนี้ ผู้สนใจมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันได้เพียง 1 ชิ้น เท่านั้น

นอกจากนี้ ผอ.อ.อ.ป. ได้กล่าวทิ้งทายอีกว่า “ในปี 2561 นี้ อ.อ.ป. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันได้ทั้ง นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุ เพศ และได้กำหนดเงินรางวัลเพิ่มมากขึ้น จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 70,000.- บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ อ.อ.ป. : www.fio.co.th ส่งผลงานการประกวดไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศกนี้ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักธุรกิจการตลาด ที่หมายเลข 0-2 282-3243- 7 ต่อ 142 ,081-814 2113 หรือ ID Line : Marketting_fio ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป