ผลการพิจารณาตราสัญลักษ์ " วันคล้ายวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปีที่ 71 "

 

ตราสัญลักษณ์ : วันคล้ายวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปีที่ 71