ตราสัญลักษณ์ 72 ปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : ความร่วมสมัยของ อ.อ.ป. แม้จะผ่านช่วงเวลามากว่า 72 ปี  โดยต้นไม้ 6 ต้น แทนการครบ 6 รอบ และสีเขียวโทนสีต่างๆ คือ ไม้เศรษฐกิจต่างๆ ที่ อ.อ.ป. ดำเนินการปลูกภายใต้คำขวัญ "อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน"

ดาวน์โหลดไฟล์