สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                  วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี) พร้อมด้วยพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ควาญช้าง และช้าง ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยช้างพลายปฐมสมภพ ซึ่งเป็นช้างที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานชื่อให้กับลูกช้างพลายที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสด เชือกแรกของประเทศไทย และในเอเชีย เข้าหมอบกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และหมอบกราบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พร้อมกับช้างจำนวนกว่า 29 เชือก พร้อมกันนี้ทีมช่างภาพจาก อาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่าย จะได้ร่วมบันทึก เป็นภาพในโครงการบันทึกประวัติศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อจัดทำหนังสือภาพ “โครงการประวัติศาสตร์ถวายความอาลัย” โดยกระทรวงวัฒนธรรม อีกด้วย