ตรวจเยี่ยม...เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559

นายเกษม วัยวุฒิ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เดินทางไป ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในจุดให้บริการประชาชน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่จากชุดปฏิบัติการเสนารักษ์พิทักษ์ป่า กรมป่าไม้ ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบพระบรมศพ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ