อ.อ.ป. จัดชุดลงพื้นที่ให้บริการประชาชนเข้ากราบพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 1 .. 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายเกษม วัยวุฒิ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาห-กรรมป่าไม้ นำผู้ปฏิบัติงานจากสำนักอุตสาหกรรมไม้และสำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวนกว่า 15 คน ลงพื้นที่บริเวณจุดให้บริการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแท่นไม้รองพื้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร และตกแต่งเก็บรายละเอียดจุดให้บริการประชาชน จากนั้นได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจาก สำนักงานกลางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมใน พิธีธรรมและสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ