อ.อ.ป. พร้อมด้วยหน่วยงาน ทส. ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสา”

                                                                    

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) พร้อมด้วยกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มาร่วมเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยจุดบริการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดเตรียมน้ำดื่มสำหรับแจกจ่าย และบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยหน่วยป่าไม้เสนารักษ์ ไว้บริการประชาชน  ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ