🏡🏡 5 ที่ท่องเที่ยว อ.อ.ป. “ภายใต้มาตรฐาน SHA” 🏡🏡

สวนป่าท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ผ่านมาตรฐาน SHA พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ “การท่องเที่ยววิถีใหม่ ปลอดภัย COVID – 19” และที่สำคัญอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามมาตรการทางที่พักอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะครับ

SHA คือ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ควบคู่มาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข

☎️ จองห้องพักหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ : Facebook สวนป่าท่องเที่ยว (ด้านล่างนี้) หรือสแกน QR CODE
>>>>
🏠 สวนป่าบ้านวัดจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่
หรือทาง Facebook : FIO Watchan - ป่าสนวัดจันทร์ อ.อ.ป.
📞 จองบ้านพักผ่านเบอร์ : 052 080 993
📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล : 086 181 3388
.
🏠 สวนป่าดอยบ่อหลวง  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
หรือทาง Facebook : สวนป่าดอยบ่อหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ Doi Bo Luang FIO
📞 จองบ้านพักผ่านเบอร์ : 092-5869215
      ในเวลา 9.00-18.00 น. (พัก 12.00-13.00 น.)
.
🏠 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง
หรือทาง Facebook : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang
📞 จองบ้านพักผ่านเบอร์ : 054 829 333
.
🏠 สวนป่าเขากระยาง  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก
หรือทาง Facebook : สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก
📞 ติดต่อจองห้องพัก : 083 780 0187
.
🏠 สวนป่าแม่ละเมา – แม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
หรือทาง Facebook : สวนป่าแม่ละเมา
📞 ติดต่อจองห้องพัก : 091 842 6063
.