ที่ระลึก...

       พลเอกชวลิต ชุมประสาน ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสหมดวาระการดำรงคตำแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบ 2 ปี ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานกลางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559