ผู้แทน อ.อ.ป. ร่วมพิธีส่งมอบ-รับมอบ “ไม้จันทน์หอม” เพื่อสร้างพระโกศจันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดย นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีรับมอบไม้จันทน์หอม ในการจัดสร้างพระโกศจันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีการส่งมอบ - รับมอบไม้จันทน์หอม

         โดยไม้จันทน์หอมสำหรับสร้างพระโกศจันทน์ดังกล่าว ผ่านการคัดเลือกและทำพิธีบวงสรวงโดยสำนักพระราชวัง ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 9 ต้น จากนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการแปรรูป ไม้จันทน์หอมดังกล่าว ได้ไม้จันทน์หอมแปรรูป จำนวน 1,461 แผ่น และไม้ท่อน จำนวน 46 ท่อน โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะได้ส่งต่อให้สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อจะได้นำไม้จันทน์หอมแปรรูปดังกล่าวไปจัดทำพระโกศจันทน์และส่วนประกอบอื่นๆ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป ซึ่งพิธีการส่งมอบ-รับมอบ ไม้จันทน์หอมดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารกลุ่มประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จ.นครปฐม