“Uniteak” ไอเดียเก๋ คว้ารางวัลชนะเลิศ อ.อ.ป. เตรียมขึ้นแท่น “ผลิตภัณฑ์ไม้สักสวนป่าแบบใหม่”

             นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า “โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สักสวนป่า” เป็นโครงการที่ อ.อ.ป. จัดขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ไม้สักสวนป่า อ.อ.ป. ให้มีความทันสมัย เป็นที่ยอมรับสู่ตลาดสากล และสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากไม้สวนป่าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไม้สักสวนป่า อ.อ.ป. ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น”

            โดยโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สักสวนป่าในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งในปีนี้ อ.อ.ป. ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ เพศ สามารถส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวดได้ มีผู้ให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าประกวดมากถึง 131 ชิ้น และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท คือ นายสุริยน แก้ววังสัน ด้วยการนำเสนอผลงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก “Uniteak” โดยมีแนวคิดมาจาก “อยากให้เฟอร์นิเจอร์มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ๆ วางอยู่ เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น ม้านั่งตัวนี้จึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงไปตามพื้นที่ได้หลากหลาย สร้างความน่าสนใจและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง”

            ทั้งนี้ ผลงานจากการประกวดในครั้งนี้ อ.อ.ป. จะนำรูปแบบผลงานมาประยุกต์และพัฒนาผลิตภันฑ์ไม้ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ให้มีรูปแบบทันสมัย เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดผู้ซื้อต่อไปในอนาคต นอกจากนี้แล้ว นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปี 2560 อ.อ.ป. มีแผนจัดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักที่สามารถใช้ภายในและภายนอกอาคาร ในรูปแบบ “Knock Down” อีกด้วย

อธิบดีกรมป่าไม้บำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก ณ สวนป่าทุ่งเกวียน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559

           นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปลูก ซึ่งจัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) มีการพรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย “ต้นปีบ” ซึ่งเป็นต้นไม้ทรงปลูก พร้อมกันนี้ ได้ร่วมร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ เพื่อเป็นการร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมให้การต้อนรับ ณ สวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง