ตู้ยาสมุนไพร

     นายทรงพล อาทรธุระสุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ ผู้แทนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำเสนอโครงการปลูกพืชสมุนไพร ในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ อ.อ.ป. 16 สวนป่า เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและโครงการ เมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในโอกาสนี้ได้มอบ “ตู้ยาสมุนไพรไม้สักจากสวนป่า อ.อ.ป.” ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทุกส่วนราชการมีตู้ยาสมุนไพรในหน่วยงาน และสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้