- ประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560

- ประกาศ อ.อ.ป.(ฝ่ายพัสดุ) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2560

- ประกาศ อ.อ.ป.(ฝ่ายพัสดุ)เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2560

- ประกาศ อ.อ.ป.(ฝ่ายพัสดุ) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2560

- ประกาศ อ.อ.ป.(ส.คช.)เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2560

- ประกาศ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2561