เข้าใช้ระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [เดิม] คลิก
*ยกเลิกการใช้งานตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2564


หากมีปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ ติดต่อ งานสารบรรณ ต่อ 212,213,223 หรือ
IP PHONE : 111210,111211


กระบวนงานทางด้านสารบรรณ ปี 2563

คู่มือการเข้าใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2558 [Download]

คู่มือการเข้าใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 [Download]

ไฟล์ VDO หลักสูตรสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเว็บไซต์ อ.อ.ป.