เข้าใช้ระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คลิก > http://saraban.egov.go.th

หากเข้าใช้งานระบบไม่ได้ เนื่องจาก จำยูสเซอร์ไม่ได้ ,จำรหัสผ่านไม่ได้ หรือ ระบบแจ้งว่าพิมพ์รหัสผิด

ติดต่อ กัลยาณี (แจน) เบอร์ต่อ 324 , IP Phone 182201

หากเข้าระบบไม่ได้ หรือ กรณีอื่นๆ

กรุณาติดต่อ ส.บก. ค่ะ

คู่มือการเข้าใช้งาน [Download]

ไฟล์ VDO หลักสูตรสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเว็บไซต์ อ.อ.ป.