สรอ.แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้ระบบ
(คลิกที่ โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านบน หรือ http://saraban.egov.go.th)
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป
ฝ่ายสารสนเทศ ดำเนินการทำบันทึกแจ้งเวียนเพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว

หากเข้าใช้งานระบบไม่ได้ เนื่องจาก จำยูสเซอร์ไม่ได้ ,

จำรหัสผ่านไม่ได้ หรือ ระบบแจ้งว่าพิมพ์รหัสผิด

ติดต่อ กัลยาณี (แจน) เบอร์ต่อ 324 , IP Phone 182201

หากเข้าระบบไม่ได้ กรณีอื่น กรุณาติดต่อ ส.อ. ค่ะคู่มือการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน MailGoThai [Download]

 

ไฟล์ VDO หลักสูตรสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเว็บไซต์ อ.อ.ป.