เข้าใช้ระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คลิก > http://saraban.egov.go.th

กระบวนงานทางด้านสารบรรณ ปี 2563


หากเข้าระบบไม่ได้ หรือ กรณีอื่นๆ

กรุณาติดต่อ ส.บก. ค่ะ

หากเข้าใช้งานระบบไม่ได้ เนื่องจาก จำยูสเซอร์ไม่ได้ ,จำรหัสผ่านไม่ได้ หรือ ระบบแจ้งว่าพิมพ์รหัสผิด

ณ ปัจจุบัน Admin ของ อ.อ.ป. ไม่สามารถรีเซตรหัสผ่านในระบบได้ กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อ DGA โดยตรงค่ะ

โทรฯ : (+66) 0 2612 6060   แฟ็กซ์ : (+66) 0 2612 6011-12   สายด่วน : (+66) 0 2612 6060   อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทาง Admin ประสานขอรายละเอียดการรีเซตรหัสผ่านในระบบอยู่ค่ะ

คู่มือการเข้าใช้งาน [Download]

ไฟล์ VDO หลักสูตรสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเว็บไซต์ อ.อ.ป.