- พนักงานในสังกัดเข้าร่วมบริจากโลหิต
- ส.คช. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมสนับสนุนกลุ่มจิตอาสาฯ “รวมพลัง สร้างฝายให้ช้าง ครั้งที่ 1”

- สวนป่าแม่จางร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ”


- งานสวนป่าดงสายทอ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2561
- โครงการปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สร้างสุขให้ปวงประชา
- งานสวนป่าคอนสาร ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- งานสวนป่าทุ่งเกวียนร่วมจัดงานอำเภอเคลื่อนที่
- ออป.เขตแพร่ ร่วมปลูกต้นไม้ 10 ชนิด
- งานสวนป่านครน่าน ช่วยเหลือทำความสะอาดพื้นที่หลังประสบเหตุอุทกภัย
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ จัดกิจกรรม “สร้างฝายให้ช้างครั้งที่ 3”
- ส.คช. จัดโครงการช้างสัญจร ประจำปี 2561 เคาะประตูโรงเรียนในอำเภอแม่สอด
- งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง”
- งานสวนป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา วางท่อระบายน้ำและซ่อมแซมถนน
- งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เวียงตาลสาระนิทัศน์” ครั้งที่ 14
- งานสวนป่าท่าปลา ร่วมสนับสนุนไอศครีม “โครงการ 3 วัย สุขภาพดี บนวิถีความพอเพียง”
- งานสวนป่าแม่จาง ร่วมงานปลูกต้นไม้
- ออป.เหนือล่าง มอบทุนการศึกษา
- งานสวนป่าเขาคณา ร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้พิการ ผู้ยากไร้
- ออป.เขตหาดใหญ่ ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ร่วมสร้างฝายให้ช้าง ครั้งที่ 5
- ออป.เขตอุตรดิตถ์ ร่วมงานปลูกต้นไม้
- งานสวนป่าท่าปลา จัดกิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้
- ออป.เหนือบน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
- งานสวนป่าดงชี ร่วม Big Cleaning Day
- งานสวนป่าสมเด็จ1 ร่วมปลูกป่าในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
- ออป.เขตขอนแก่น ร่วมใจปลูกต้นไม้
- งานสวนป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
- ส.คช. ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
- งานสวนป่าสูงเนิน ร่วมใจปลูกต้นไม้
- ถวายพระราชกุศล
- มอบทุนการศึกษา
- จิตอาสา
- ร่วมเดินรณรงค์
- ทำความดีด้วยหัวใจ