พนักงานในสังกัดเข้าร่วมบริจากโลหิต
  ส.คช. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมสนับสนุนกลุ่มจิตอาสาฯ “รวมพลัง สร้างฝายให้ช้าง ครั้งที่ 1”
  สวนป่าแม่จางร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ”
  งานสวนป่าดงสายทอ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2561
  โครงการปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สร้างสุขให้ปวงประชา
  งานสวนป่าคอนสาร ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
  งานสวนป่าทุ่งเกวียนร่วมจัดงานอำเภอเคลื่อนที่
  ออป.เขตแพร่ ร่วมปลูกต้นไม้ 10 ชนิด
  งานสวนป่านครน่าน ช่วยเหลือทำความสะอาดพื้นที่หลังประสบเหตุอุทกภัย
  สถาบันคชบาลแห่งชาติ จัดกิจกรรม “สร้างฝายให้ช้างครั้งที่ 3”
  ส.คช. จัดโครงการช้างสัญจร ประจำปี 2561 เคาะประตูโรงเรียนในอำเภอแม่สอด
  งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง”
  งานสวนป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา วางท่อระบายน้ำและซ่อมแซมถนน
  งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เวียงตาลสาระนิทัศน์” ครั้งที่ 14
  งานสวนป่าท่าปลา ร่วมสนับสนุนไอศครีม “โครงการ 3 วัย สุขภาพดี บนวิถีความพอเพียง”
  งานสวนป่าแม่จาง ร่วมงานปลูกต้นไม้
  ออป.เหนือล่าง มอบทุนการศึกษา
  งานสวนป่าเขาคณา ร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้พิการ ผู้ยากไร้
  ออป.เขตหาดใหญ่ ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
  สถาบันคชบาลแห่งชาติ ร่วมสร้างฝายให้ช้าง ครั้งที่ 5
  ออป.เขตอุตรดิตถ์ ร่วมงานปลูกต้นไม้
  งานสวนป่าท่าปลา จัดกิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้
  ออป.เหนือบน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
  งานสวนป่าดงชี ร่วม Big Cleaning Day
  งานสวนป่าสมเด็จ1 ร่วมปลูกป่าในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
  ออป.เขตขอนแก่น ร่วมใจปลูกต้นไม้
  งานสวนป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
  ส.คช. ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
  งานสวนป่าสูงเนิน ร่วมใจปลูกต้นไม้
  ถวายพระราชกุศล
  มอบทุนการศึกษา
  จิตอาสา
  ร่วมเดินรณรงค์
  ทำความดีด้วยหัวใจ