พนักงานในสังกัดเข้าร่วมบริจากโลหิต
  ส.คช. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมสนับสนุนกลุ่มจิตอาสาฯ “รวมพลัง สร้างฝายให้ช้าง ครั้งที่ 1”
  สวนป่าแม่จางร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ”
  งานสวนป่าดงสายทอ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2561
  โครงการปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สร้างสุขให้ปวงประชา
  งานสวนป่าคอนสาร ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
  งานสวนป่าทุ่งเกวียนร่วมจัดงานอำเภอเคลื่อนที่
  ออป.เขตแพร่ ร่วมปลูกต้นไม้ 10 ชนิด
  งานสวนป่านครน่าน ช่วยเหลือทำความสะอาดพื้นที่หลังประสบเหตุอุทกภัย
  สถาบันคชบาลแห่งชาติ จัดกิจกรรม “สร้างฝายให้ช้างครั้งที่ 3”
  ส.คช. จัดโครงการช้างสัญจร ประจำปี 2561 เคาะประตูโรงเรียนในอำเภอแม่สอด
  งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง”
  งานสวนป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา วางท่อระบายน้ำและซ่อมแซมถนน