วันเด็กแห่งชาติ 2560

           กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้กับน้องๆ เยาวชน และผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมในงาน ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ อ.อ.ป. ได้นำของขวัญของรางวัลมากมายกว่า 2,000 ชิ้น พร้อมกับการเล่นเกมส์ที่สนุกสนาน ที่สอดแทรกความรู้ในเรื่องช้างและต้นไม้ต่างๆ โดยมีเยาวชนและผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในบูธเป็นจำนวนมาก