ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ รพ.ช้างสาขาภาคใต้

ร่างเอกสารประกวราคาก่อนสร้าง(e-bidding)