ประกาศ ออป.เขตศรีราชา เรื่อง ผลการประมูลจำหน่ายไม้ยางพารายืนต้น สวนป่าห้วยแร้ง จ.ตราด ตามประกาศประมูลฯ ครั้งที่ 15/2559

วันเริ่มการเผยแพร่ : 19 กันยายน 2559