เวปไซต์หลัก อ.อ.ป.
ออป.เขตสุราษฎร์

บุคลากร ออป.ใต้

สื้อ Mutimedia
ร่างแผนกลยุทธ์
รายงานผลการดำเนินงาน อ.อ.ป.
รายงานประจำปี 2559

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ
หมายเลย IP PHONE
การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ระบบจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (ออป.ใต้)
บทความ

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สำหรับประชาชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์
Website counter

 

 

  คลิปวีดีโอ "การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์" พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
รายการ ตามรอยพ่อ ช่อง ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(NBT) ตอน ยางนา ราชาแห่งป่าไพร ต้นไม้ของพ่อ ณ สวนป่ากาญ์จนดิษฐ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ออกอากาศ วันที่ 24 ต.ค. 2560
  วีดีโอ เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
วีดีโอ แนะนำองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (V.1) 
  วีดีโอ เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  บันทึกสวนป่า (ตอนที่ 1 รู้จักสวนป่า) สารคดีเชิงข่าว ทาง ช่อง 7 สี เรื่อง สวนป่าครบวงจรเป็นอย่างไร จำนวน 8 ตอน ทุกเย็นวันจันทร์ ก่อนข่าวภาคค่ำ เวลา 16.28-16.29 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (ทุกเย็นวันจันทร์ เวลา 16.28-16.29 น. รวมจำนวน 10 ตอน)
  บันทึกสวนป่า (ตอนที่ 2 การจัดการป่าปลูกอย่างยั่งยืน) สารคดีเชิงข่าว ทาง ช่อง 7 สี เรื่อง สวนป่าครบวงจรเป็นอย่างไร จำนวน 8 ตอน ทุกเย็นวันจันทร์ ก่อนข่าวภาคค่ำ เวลา 16.28-16.29 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (ทุกเย็นวันจันทร์ เวลา 16.28-16.29 น. รวมจำนวน 10 ตอน)
  บันทึกสวนป่า (ตอนที่ 3 สวนป่าสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์) สารคดีเชิงข่าว ทาง ช่อง 7 สี เรื่อง สวนป่าครบวงจรเป็นอย่างไร จำนวน 8 ตอน ทุกเย็นวันจันทร์ ก่อนข่าวภาคค่ำ เวลา 16.28-16.29 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (ทุกเย็นวันจันทร์ เวลา 16.28-16.29 น. รวมจำนวน 10 ตอน)
  บันทึกสวนป่า (ตอนที่ 4 สวนป่าสร้างเศรษฐกิจยั่งยืน) สารคดีเชิงข่าว ทาง ช่อง 7 สี เรื่อง สวนป่าครบวงจรเป็นอย่างไร จำนวน 8 ตอน ทุกเย็นวันจันทร์ ก่อนข่าวภาคค่ำ เวลา 16.28-16.29 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (ทุกเย็นวันจันทร์ เวลา 16.28-16.29 น. รวมจำนวน 10 ตอน)
  บันทึกสวนป่า (ตอนที่ 5 สวนป่ากับการพัฒนาชุมชน) สารคดีเชิงข่าว ทาง ช่อง 7 สี เรื่อง สวนป่าครบวงจรเป็นอย่างไร จำนวน 8 ตอน ทุกเย็นวันจันทร์ ก่อนข่าวภาคค่ำ เวลา 16.28-16.29 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (ทุกเย็นวันจันทร์ เวลา 16.28-16.29 น. รวมจำนวน 10 ตอน)
  บันทึกสวนป่า (ตอนที่ 6 ป่าปลูกส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น) สารคดีเชิงข่าว ทาง ช่อง 7 สี เรื่อง สวนป่าครบวงจรเป็นอย่างไร จำนวน 8 ตอน ทุกเย็นวันจันทร์ ก่อนข่าวภาคค่ำ เวลา 16.28-16.29 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (ทุกเย็นวันจันทร์ เวลา 16.28-16.29 น. รวมจำนวน 10 ตอน)
  บันทึกสวนป่า (ตอนที่ 7 สวนป่าสร้างชุมชนเข้มแข็ง) สารคดีเชิงข่าว ทาง ช่อง 7 สี เรื่อง สวนป่าครบวงจรเป็นอย่างไร จำนวน 8 ตอน ทุกเย็นวันจันทร์ ก่อนข่าวภาคค่ำ เวลา 16.28-16.29 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (ทุกเย็นวันจันทร์ เวลา 16.28-16.29 น. รวมจำนวน 10 ตอน)
  บันทึกสวนป่า (ตอนที่ 8 สวนป่าสร้างงานสร้างรายได้) สารคดีเชิงข่าว ทาง ช่อง 7 สี เรื่อง สวนป่าครบวงจรเป็นอย่างไร จำนวน 8 ตอน ทุกเย็นวันจันทร์ ก่อนข่าวภาคค่ำ เวลา 16.28-16.29 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (ทุกเย็นวันจันทร์ เวลา 16.28-16.29 น. รวมจำนวน 10 ตอน)
  บันทึกสวนป่า (ตอนที่ 9 ป่าปลูกสร้างเม็ดเงินให้ชุมชน) สารคดีเชิงข่าว ทาง ช่อง 7 สี เรื่อง สวนป่าครบวงจรเป็นอย่างไร จำนวน 8 ตอน ทุกเย็นวันจันทร์ ก่อนข่าวภาคค่ำ เวลา 16.28-16.29 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (ทุกเย็นวันจันทร์ เวลา 16.28-16.29 น. รวมจำนวน 10 ตอน)
  บันทึกสวนป่า (ตอนที่ 1-10) รายการบันทึกสวนป่า ออกอากาศทุกวันจันทร์ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เวลาประมาณ 16.29 -16.30 น. (ก่อนเข้าเจาะประเด็นข่าวค่ำ)
  สามสาว ออป.ใต้ พาไปดูการดำเนินงานของสวนป่ากาญจนดิษฐ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้